ברוכים הבאים לחדר צילום

אנא שימו לב שבגלישה באתר אתם מסכימים לתנאי האתר כמפורטים להלן.
במידה ואינך מסכים לתנאים אלו אינך רשאי לגלוש באתר זה.

ברוכים הבאים לחדר צילום (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י דיפרינט מעבדת צילום בע"מ (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר בין היתר מציע מכירה של מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

1. כללי
1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. מובן כי המוצרים יופקו לאחר הזמנתם על ידי הלקוח.
10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
12. כל טענה או בירור בנוגע להזמנה שסופקה יש להעביר לחברה תוך שבע (7) ימים מקבלת המוצר באיסוף עצמי או במשלוח (בכל אחד מסוגי המשלוח, למרות האמור לעייל מוסכם כי במשלוח לנקודת איסוף שבע ימים כוונתם מהגעת החבילה לנקודת האיסוף). כל טענה או בירור שיתקבלו מאוחר יותר לא יטופלו ואין החברה מתחייבת לשמור את הקבצים לזמן ארוך מזה.

2. הרשמה לאתר
1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים המזמין יכול להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון. ההרשמה לאתר אינה מחייבת וניתן להזמין מוצרים גם ללא הרשמה.
2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ובעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, ישלח אליו הסבר לשחזור סיסמא לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
5. במידה והמזמין בחר להירשם לאתר, בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. רכישת מוצרים באתר
1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה למשלוח וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת
מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
השלמת ההזמנה.
2. במידה והמזמין משלם דרך שירות פייפאל, הכתובת לשילוח הינה הכתובת שהמזמין רושם במעמד התשלום או שרשם בפרטי חשבון הפייפאל שלו.
3. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
4. במידה והמזמין בחר לקבל את המוצרים במשלוח דרך שירות משלוח לנקודת איסוף, המשלוח ישלח לנקודת המסירה שיבחר במהלך הרכישה. אחריות הלקוח לוודא כי הוא בחר את הנקודה הרצויה עליו, שם וכתובת הנקודה מופיע בעגלת הקניות טרם המעבר לתשלום.
5. במידה והמזמין בחר לקבל את המוצרים עם חברת השילוח לא מגיעה ליישוב המזמין אנו נשלח את ההזמנה לנקודת האיסוף הקרובה ביותר ונפיק עבור המזמין שובר למימוש באתר בגין הפרש דמי המשלוח (אם ישנם). ההזמנה להדפסים הגדולים מ-30/30 ס"מ לא ניתן לשלוח לנקודת איסוף וכשהיא תיהיה מוכנה ישלח למזמין הודעה שמאשרת שניתן לאסוף אותה מנקודת האיסוף בחינם מפארק ישראל (מישור אדומים), המזמין יזוכה בדמי המשלוח באמצעות קופון למימוש באתר. כמו כן טרם קבלת דוא"ל המאשר שהעבודה מוכנה וטרם הזיכוי בגין הפרשי השילוח (אם אפשרי), ניתן לפנות אלינו דרך דף צור הקשר לשינוי כתובת האספקה. את אזורי החלוקה ניתן לראות באתר חברת השילוח כמופיע במדיניות המשלוחים באתר.
6. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
7. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
8. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
9. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפייפאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפייפאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
10. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שירות “ארנק אלקטרוני” של פייפאל- (PAYPAL.COM) וכל שירות דומה כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, אמצעי התשלום המאושרים לשימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור מפייפאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פייפאל.
3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
5. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפייפאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
6. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
7. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
8. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפייפאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
9. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי בסכום שאינו נכון, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע חיוב או זיכוי בהתאם.
10. הלקוח מאשר כי במידה ויכחיש את העסקה מול חברת האשראי מכל סיבה יחויב בסכום העסקה הכוללת בצירוף דמי טיפול בכחשת עסקה בסך 59 ש"ח כולל מע"מ. סכום זה אינו כולל הוצאות משפטיות אם ישנם.

5. אספקה והובלת המוצרים
1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפייפאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה של חברות המשלוחים השונות שהאתר מציע. ניתן לקרוא בהרחבה על אפשרויות השילוח וזמני השילוח הצפויים במדיניות המשלוחים של האתר.
3. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4. זמני השילוח אינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר והם זמנים משוערים בלבד. בכל מקרה אחריות זמני המשלוחים הינה על חברות השילוח השונות ובמידה וההזמנה הינה דחופה אנו ממליצים על איסוף עצמי מנקודת האיסוף בחינם מירושלים.
5. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
6. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים. במידה והלקוח בחר במשלוח עם שליח לכתובת שאינה מצויה באזורי החלוקה של חברת השילוח, ההזמנה תשלח לנקודת האיסוף הקרובה ביותר אל כתובת המשלוח והלקוח יזוכה בהפרש המחיר (אם ישנו הפרש שכזה).
7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
8. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפייפאל.
11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
12. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
13. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, אי איסוף החבילה בזמן המוקצב על ידי חברת השילוח מנקודת המסירה או אי זמינות לקבלת המשלוח מחברת המשלוחים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח נוסף וטיפול.
14. אזורי החלוקה, נקודות המסירה וחברות השילוח עשויות להשתנות עקב החלטת הנהלת האתר ו/או החלטות חברות השילוח ללא התראה מוקדמת במקרה כזה הנהלת האתר תעשה את המיטב על מנת לספק ללקוח את המשלוח לנקודת האיסוף הקרובה ביותר לנקודה שנבחרה. – [הוספה 10.5.21]

6. ביטול רכישה מצד המזמין
הפקת התמונות נעשית בהזמנה אישית ולכן לא ניתן לבטל הזמנות כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

7. ביטול רכישה מצד החברה
1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר, שם המתחם (הדומיין) של האתר, מותגי האתר (דיפרינט, חדר צילום, אלבומים ואחרים אם ישנם..), סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
7. בשליחת קבצים להדפסה, אחריות על קיום זכויות היוצרים להדפסה הינם על המזמין בלבד. אין האתר או החברה אחראים על הקבצים שנשלחים להדפסה.

9. אחריות
1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10. סודיות ופרטיות
1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
2. הלקוח מאשר כי החברה רשאית לשתף את פרטי המזמין עם צדדים שלישים לצורך מתן שירותים מטעמנו וכן לחברות השילוח והסליקה השונות הנבחרות על ידי הלקוח מתוך המוצע באתר.
3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה והתשלום מבוצע בשרתי חברת הסליקה.
4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. אנא מסרו רק מידע שאינו חסוי עבורכם. אופן שליחת התמונות נבחר על ידי המשתמש על פי המוצע לו באתר ואין החברה אחראית על גישה לתמונות של גורם זר דרך שירות שליחת הקבצים.
7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11. דין ושיפוט
1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בירושלים הסמכות הבלעדית לדון בה.
3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

ט.ל.ח

הצהרת נגישות

האתר מציע שירותי הדפסת תמונות ומוצרי פוטו נוספים.
כעסק חברתי המעודד שינוי תפיסתי על ידי העסקת עובדים עם מוגבלויות בכל קווי ההפקה, נושא הנגישות כנגד עיננו ואנו עושים מאמצים רבים על מנת לשפרו ככל הניתן.
באתר ישנו סרגל נגישות הנתמך על ידי רוב הדפדפנים המודרנים כמו כרום, פיירפוקס או מוזילה.
בסרגל ניתן למצוא כלים שונים אשר יסייעו לנגישות האתר כמו הגדלת/הקטנת הטקסט, שינוי ניגודיות או רקע.

לכל פניה בנושא הנגישות ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בטלפון 1-700-501-571, בדוא"ל dprint@dprint.co.il או בהודעת טקסט לוואטסאפ -058-7700762.

ט.ל.ח

דילוג לתוכן